Save the date: 1 november 2018 Martiniplaza Groningen
Toegang, naar aanmelding, GRATIS!

ICT Congres 2018:
Digitalisering leidt tot groei, kwaliteit en continuïteit

ICT Congres 2018 toont beslissers in het MKB hoe digitalisering leidt tot kwaliteit, groei en continuïteit. En biedt tegelijkertijd de kans om interessante zakelijke contacten op te doen. Twee plenaire sessies van Rik Vera en Erwin Blom en vele workshops door boeiende en deskundige sprekers geven inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het MKB.

Onderdeel van Let’s Gro
Deze editie van het ICT Congres vindt plaats onder de koepel van het jaarlijkse Let’s Gro festival. Het Let’s Gro festival draait om de toekomst van Noord Nederland en vormt daarmee de perfecte gastheer voor ICT Congres 2018. Zie www.letsgro.nl

Regionale Samenwerking
Onze congrespartners MKB Noord en Samenwerking Noord leveren brede ondersteuning bij de organisatie van het congres. Hiermee leveren zij een aanzienlijke bijdrage aan de groei van ICT Congres 2018, zowel in omvang als in kwaliteit.

Toegevoegde waarde

Voor het MKB

ICT Congres 2018 laat zien hoe de toepassing van innovatieve technologie rendement oplevert in het MKB: dit kan bestaan uit kwantitatieve groei (afzet/omzet/winst) maar ook groei van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, en een toenemende medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid.

ICT Congres 2018 faciliteert kennisuitwisseling: MKB-ers laten zien hoe digitalisering hun business heeft doen groeien, welke praktische stappen daarvoor genomen dienden te worden, en welke uitdagingen ze daarbij tegen kwamen.

ICT Congres 2018 heeft een netwerkfunctie: beslissers in het MKB ontmoeten elkaar in een informele sfeer.

Voor de regionale overheid

Het congres toont bestuurders hoe de regionale economie kan worden versterkt door de toepassing van innovatieve technologie. Dit is relevant voor regionaal stimuleringsbeleid, en voor investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling.

Het congres toont regionale bestuurders hoe kan worden bijgedragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 9 van de Verenigde Naties: “Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie“.

Voor de noordelijke ICT Branche

Het congres draagt bij aan het verder ontwikkelen van de ICT branche in Noord-Nederland. ICT bedrijven worden in de gelegenheid gesteld om hun profiel te versterken door relevante toonaangevende ICT-projecten te presenteren aan eigenaren en directies van het noordelijke MKB.

Voor het onderwijs

Studenten met kennis van digitalising zijn van grote waarde voor het MKB. Sluit uw curriculum aan op de behoefte van het MKB? Is uw onderwijsinstelling voldoende in contact met het MKB? Dit congres stelt regionale onderwijsinstellingen in staat om antwoorden te vinden op deze vragen.

Voor de Congrespartners

ICT Congres 2018 biedt een uitstekende gelegenheid om onze congrespartners te presenteren als organisaties die technologie en innovatie omarmen. De brede media exposure die het ICT Congres kenmerkt zal een positieve bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van onze congrespartners en het uitdragen van hun boodschap.